Banner

Doelstelling

Wat doet Samen Sterk?

Samen Sterk behartigt de belangen van de huurders van Stadlander. Zij doet dat op meerdere manieren.

Contact en overleg met Stadlander

Samen Sterk overlegt maandelijks met Stadlander over het beleid van de woningstichting. Dat gaat onder andere over het huurbeleid, bouwplannen, verkoop van woningen, renovatie en mutatiebeleid. Samen Sterk heeft over die onderwerpen ook een adviesrecht. Over die zaken is Stadlander verplicht om aan Samen Sterk een schriftelijk advies te vragen.

Contact en overleg met Gemeente Tholen

Via inspraak, overleg en eventueel het voeren van procedures, gaat Samen Sterk de belangen van de huurders ook behartigen bij de gemeente Tholen. In de toekomst worden prestatieafspraken gemaakt tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties.

Contact en overleg met bewonerscommissies

Samen Sterk vindt een goede relatie met de bewonerscommissies van belang. Zij voert daarom onder andere overleg met de bewonerscommissies. Bewonerscommissies kunnen bij Samen Sterk ook terecht met klachten over het overleg met Stadlander, met klachten over zaken in woningen of de wijk, of met suggesties voor hun woningen, wijk en leefomgeving.

Woonbond

Samen Sterk is lid van de Woonbond. De Woonbond tracht onder meer de landelijke politiek te beïnvloeden.

Klachtenspreekuur

Indien een huurder ontevreden is over een beslissing van Stadlander, kan hij daarover een afspraak maken met het Klachtenspreekuur van Samen Sterk. Eventueel worden klachten nog aangekaart bij de directeur van Stadlander. Een klacht van een huurder kan zo uiteindelijk leiden tot een beleidswijziging.

Communicatie

Samen Sterk informeert haar leden middels een nieuwsbrief en via berichten op de website.