Banner
Nieuwsbrief Kerst 2016
Eerste bewonerscommissie
5 December 2016 was het dan zover . De primeur voor het eiland Tholen de eerste officiële bewonerscommissie is een feit. In aanwezigheid van de meeste bewoners van sassegrave onder het genot van een lekker kopje koffie met( hoe anders kan het ook) een warm stuk banket letter, werd onder het toeziend oog van de rayon en gebiets consulent het officiële convenant getekend tussen de huurdersbelangenvereniging samen sterk en het nieuwe bestuur van de bewonerscommissie Sasegrave die bij de oprichting bestaat uit twee bestuurs leden ,namelijk de voorzitter Harry van Herpen en penning meester Adrie Kloet. Het nieuwe bestuur kreeg uit handen van de gebiets consulent Frans van Engelen een mooie bos bloemen overhandigt. Na nog een lekker kopje koffie werden er al een aantal misstanden naar voren gebracht door het nieuwe bestuur waar de medewerkers van stadlander gelijk mee aan de slag konden gaan.
14-12-2016
Leidraad oprichten bewonerscommissie
Voelt u zich als huurder betrokken bij uw woonomgeving of het complex waar u in woont? Dan kan het interessant zijn om een bewonerscommissie op te richten. Een bewonerscommissie is het klankbord van een complex en zorgt ervoor dat de wensen en meningen van de bewoners worden uitgesproken en gehoord. Stadlander stimuleert de oprichting van bewonerscommissies, zij hebben de Huurders Belangen Vereniging Samen Sterk gevraagd dit proces te begeleiden. In dit bericht staat beschreven welke stappen u kunt ondernemen om een succesvolle bewonerscommissie op te richten.
Huurverhoging scheefwoners afhankelijk van inkomen
Stadlander houdt rekening met adviezen van haar huurdersbelangenverenigingen en beperkt de huurverhoging voor haar sociale doelgroep tot maximaal 1%
Mede op basis van de adviezen van haar huurdersbelangenorganisaties heeft Stadlander per 1 juli 2016 de jaarlijkse huurverhoging voor haar sociale doelgroep, de huishoudens met een gezinsinkomen tot € 34.678 (peildatum 2014), beperkt tot 1%. Voor de huurders van Stadlander die behoren tot de laagste inkomenscategorieën en die in 2015 een huurkorting kregen vanwege de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, blijft de huur zelfs gelijk (0% verhoging). Bij elkaar zijn dit ongeveer 10.300 gezinnen in West-Brabant en Tholen. De minister voor Wonen en Rijksdienst staat voor deze huishoudens een maximale individuele huurverhoging van 2,1% toe.
Notulen Ledenvergadering 2015

Download Bericht 30-07-2015